Poster xeral DEARP
DEARnoPAAR

O PAAR NO DÍA EUROPEO DA ARTE PREHISTÓRICA

ESTE 9 DE OUTUBRO CELEBRAREMOS O DÍA EUROPEO DA ARTE RUPESTRE CON ACTIVIDADES GRATUÍTAS E UN CONCURSO DE DEBUXO PARA TODOS OS ESCOLARES DO CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO

O PAAR colabora na primeira edición do Día Europeo da Arte Rupestre Prehistórica organizado polo Itinerario Cultural do Consello de Europa “Camiños da Arte Rupestre Prehistórica” convidando aos 69 escolares do CEIP Pedro Antonio Cerviño a participar no concurso europeo de debuxo “O primeiro arte dos europeos visto polos europeos do futuro”. Unha actividade gratuíta que require da realización dunha visita guiada a Área Arqueolóxica e un obradoiro “Pintura coas mans” coa idea de preparar aos rapaces e rapazas na posterior plasmación da súa percepción da arte rupestre nun debuxo nunha folla de formato DINA3. Os mellores traballos dos nenos e nenas entre 6 e 14 anos aparecerán publicados nun libro e formarán parte dunha exposición itinerante enmarcada nesta celebración.

O PAAR de Campo Lameiro é o espazo de referencia na arte rupestre en Galicia, e por esta razón intégrase nesta conmemoración xunto con outros 28 espazos e centros europeos relacionados coa arte rupestre de Portugal, Italia, Francia, Azerbaiyán, Gales (U.K.) e España. Destinos rupestres tan coñecidos como Foz Côa e Maçâo (Portugal), Qala e Gobustán (Azerbaián), Valcamónica y Pinarolo (Italia), Lascaux y Niaux (Francia), Barclodiad (Gales e Reino Unido) e Altamira, Tito Bustillo, Siega Verde, Valltorta ou o Dolmen de Soto (España). Agárdase unha repercusión internacional deste evento con preto de 15.000 persoas, tanto pola visita aos sitios e as diferentes actividades. A organización entregaralle aos asistentes unha pulseira conmemorativa do día.

Máis información do evento: https://www.europeanheritagedays.com/Home.aspx

Carlos Núñez no PAAR
Carlos Núñez Campo Lameiro
Andaina do río Maneses e PAAR. Foto do Concello de Campo Lameiro

O PAAR SUPERA OS 10.000 USUARIOS NOS SETE PRIMEIROS MESES DO ANO

O Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre, no concello de Campo Lameiro, quere informar ao público xeral da positiva cifra de visitantes dende xaneiro e xullo do 2019, acadando o número de 10.004 usuarios, fronte os 9.057 usuarios no mesmo período no ano anterior, que representa aproximadamente o 10 % de crecemento anual.

A cifra dos colexios é a segunda máis alta deste últimos catro anos con 4.900 visitantes, preto da marca do ano pasado de 5.242 escolares. No público xeral experimentamos unha notable subida, pasando dos 3.132 do 2018 aos 4.067 usuarios do presente ano. Destaca tamén o número de gratuidade nas entradas ao museo que supera o 10 % do total.

O mes de xullo foi posiblemente un punto de inflexión coa cifra destacada de 1.764 usuarios, en parte polo espectacular concerto de Carlos Núñez e outras iniciativas coma a “Andaina do Río Maneses e o PAAR” con moi boa acollida entre o público e os medios de comunicación, máis a sorprendente oferta de “Obradoiros arqueolóxicos” todos os días para o público familiar, e o primeiro concurso de fotografía “Enfoques Rupestres” coa idea de explorar a dimensión artística do Parque. Todas estas iniciativas e a afluencia do público axudan a presentar o Parque coma un espazo turístico e cultural de referencia para este verán.

Concerto de Carlos Núñez no PAAR (14 de xullo)

Andaina río Maneses e o PAAR (7 de xullo do 2019)-Foto do Concello de Campo Lameiro

 

I CONCURSO FOTOGRÁFICO ENFOQUES RUPESTRES

BASES DO I CONCURSO FOTOGRÁFICO “ENFOQUES RUPESTRES”

O Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro (PAAR) organiza o “I CONCURSO FOTOGRÁFICO “ENFOQUES RUPESTRES”. O obxectivo deste concurso é a promoción e difusión da arte rupestre e o Parque Arqueolóxico entre os usuarios das redes sociais Facebook, Instagram e Twitter.

BASES DO CONCURSO
1. Poderán participar no presente concurso calquera persoa física que durante o período de validez da presente campaña participe na acción segundo se propón nos termos descritos nestas bases.
2. A participación no concurso é gratuíta e non require inscrición.
3. O período de recepción de fotografías vai dende o día 15 de Xullo de 2019 ata o día 15 de Agosto de 2019, ambos inclusive.
4. Para que unha fotografía entre en concurso debe seguir os seguintes pasos:
a) Facer unha foto interior ou exterior do Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre e a súa contorna e enviala ao enderezo enfoques@paar.es, xunto cos seus datos persoais de contacto (nome e teléfono).
b) A fotografía dixital non pode exceder os 9.9 Mb de tamaño.
5. Aquelas persoas que non realicen tódolos pasos obrigatorios ou o fagan de forma errónea, a criterio da organización, non poderán optar ao premio na presente convocatoria.
6. As persoas participantes poderán enviar tantas fotos como desexen, aínda que non se terá en conta a cantidade das mesmas, senón a calidade de cada una delas, de forma individual.
7. Unha vez finalizado o prazo de presentación de fotos, a organización fará unha selección das 10 mellores fotografías. Para a súa elección valorarase, entre outras características, a calidade, a creatividade, orixinalidade, a estética, valorando especialmente o ter potenciado os valores patrimoniais arqueolóxicos, artísticos, antropolóxicos e/ou paisaxísticos da arte rupestre e Parque Arqueolóxico. Estas dez instantáneas subiranse ás redes sociais oficiais do PAAR (Facebook, Instagram e Twitter) e aquelas que obteñan un maior número de “gústame” no prazo indicado serán as fotografías gañadoras do concurso, co 1º, 2º e 3º posto en relación correlativa ao número de “gústame”.
8. A organización do concurso resérvase o dereito de anular o presente concurso, suspendelo, ou ben cambiar algunhas das súas condicións se por causas técnicas ou de calquera outra natureza allea á súa vontade non puidera cumprir co normal desenvolvemento do mesmo, segundo o establecido nas presentes bases.
9. As persoas concursantes ceden os dereitos de imaxe das súas fotografías para que a empresa concesionaria poida usalas para promover, por calquera medio de comunicación, o Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro.
10. A participación no concurso implica a total aceptación das presentes bases e das posibles decisións que adopte a organización.

PREMIOS
11. Os premios son os seguintes:
1º Premio: premio en metálico de 100€
2º Premio: premio en metálico de 75€
3ª Premio: premio en metálico de 50€

12. As fotografías finalistas serán seleccionadas nun prazo de 15 días á finalización do concurso e anunciaranse a través das redes sociais oficiais do PAAR de Facebook, Instagram e Twitter o 1 de setembro, polo que se recomenda seguir as contas regularmente.
13. Establécese o prazo entre o 1 de setembro á hora de publicación e o 15 de setembro ás 00.00 como período no que se poden realizar interaccións “gústame” no Facebook, Instagram e Twitter oficiais do PAAR. Rematado este prazo, resultarán gañadoras as fotografías que obtiveran un maior número de “gústame”.
14. A organización porase en contacto coas persoas gañadoras a través do teléfono facilitado unha vez rematado o prazo de votación.
15. Dentro dos 15 días seguintes á finalización do concurso, crearase un álbum na páxina de Facebook do PAAR e doutras redes sociais cunha selección das fotos recibidas incluídas as gañadoras.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
16. As persoas participantes aceptan, mediante a súa participación no concurso, que os contidos e comentarios que vaian ser publicados en Facebook e Instagram poidan ser compartidos co resto de usuarios de Facebook e doutras redes sociais.
17. Non é necesario rexistro previo en ningunha aplicación, nin a organización vai recoller dato ningún de inscrición posto que a participación é pública e gratuíta. Excepto no caso dos gañadores; que, para a entrega dos premios, se recollerán os seus datos persoais.

RESPONSABILIDADES
18. A organización resérvase o dereito de denunciar e pedir a eliminación da fotografía, se algunha imaxe vulnera dereitos intelectuais, persoais, resulta ofensiva ou discriminatoria.
19. A organización resérvase o dereito de denunciar e pedir a eliminación de calquera comentario, se algún deles vulnera dereitos persoais, resulta ofensivo ou discriminatorio.
20. A organización resérvase o dereito de anular calquera participación ou a calquera participante, se se teñen sospeitas dunha manipulación incorrecta dos datos ou do concurso.
21. A organización resérvase o dereito de rexeitar ou excluír da participación do concurso a calquera participante que non reúna os requisitos descritos nas presentes bases e os seus termos de participación ou contraveña as normas ou finalidade do concurso.
22. A organización non se responsabiliza das posibles perdas de datos por problemas e/ou mal funcionamento das redes sociais ou da internet. Ademais a organización exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que, a pesar das medidas de seguridade adoptadas, puideran deberse á utilización indebida dos servizos e dos contidos por parte dos usuarios/as, e, en particular, aínda que non de forma exclusiva, polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á suplantación de personalidade dun/unha terceiro/a efectuada por un/unha usuario/a en calquera clase de comunicación realizada a través do portal.
23. Igualmente, a organización exclúe toda responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera natureza que puidera deberse ao uso indebido, manipulación ou mutilación que os usuarios/as ou terceiros/as non autorizados/as puideran realizar ao respecto do contido xeral da presente páxina, así como da vulneración dos dereitos da propiedade intelectual que puidera producirse.

En Campo Lameiro, 1 de xullo de 2019. Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre.

AndainaRupestre7dexulloRíoManeses
CARTELA5WEBES
CARTELA5WEBGL
ConcertoCarlosNúñez14dexullo
PresentacióndaAxendadeVerándoParque

AXENDA DE VERÁN 2019: “OBRADOIROS, MÚSICA E PAISAXE”.

O concerto de Carlos Núñez é o evento máis destacado do verán na Capital da Arte Rupestre de Galicia onde o público familiar poderá gozar por primeira vez de obradoiros didácticos todos os días, complementados con visitas guiada especiais como ATARDECERES e NOITEPEDRAS. E tamén unha oportunidade para que os turistas coñezan a valor paisaxístico de Campo Lameiro mediante a ruta do “Sendeiro do río Maneses”e o primeiro concurso de fotografía “Enfoques rupestres”.

O PAAR convértese este verán nun obradoiro experimental para os máis novos, ofrecendo todos os días ás 11:30 horas un obradoiro adaptado a idade dos rapaces: Sementes, Caza, Pintura, Arqueólogos por un día, etc. (3€ a maiores á entrada ao PAAR). Unha actividade que se pode facer en familia coa idea de “vivir” a Prehistoria. Ademais continúan as mellores visitas guiadas que se poden realizar hoxe en día na arte rupestre ao aire libre, pola tarde ATARCEDERES (Sábados ás 19:00 h., 7€ adultos e 5€ nenos) e polo noite NOITEPEDRAS (Venres ás 22:00 h., 10€ adultos e 7€ nenos). Por último mencionaremos o primeiro concurso fotográfico “Enfoques rupestres” co obxectivo de reflexionar a través das fotos do valor estético e artístico da paisaxe rupestre, dende o 15 de xullo ata o 15 de agosto, e que conta con interesantes premios: 150€, 100€ e 50€.

O gran evento do verán será o concerto de Carlos Núñez, fusionando a música coa linguaxe dos petróglifos nunha mesma melodía. Un evento musical precedido dunha pequena charla de Carlos e Manuel Santos Estévez sobre a pegada actual do “Rock Art” na literatura e o folclore. O concerto será o vindeiro domingo 14 de xullo ás 19:00 horas. Entradas dispoñibles na plataforma ataquilla.com ou no propio PAAR por 23,60€ por entrada, aforo máximo de 200 persoas. A entrada á charla é gratuíta e comezará ás 18:30 horas.

O Concello de Campo Lameiro e o Parque queren promocionar conxuntamente o valor paisaxístico, cultural e turístico da localidade. Por este motivo o Concello de Campo Lameiro organiza en colaboración co Parque unha andaina o próximo 7 de xullo ás 10:00 h polo fermoso “Sendeiro do río Maneses”, que une dous dos espazos máis singulares do municipio: a área recreativa do río Lodeiro e o Parque. Prezo especial de 1€ para empadroados en Campo Lameiro, e 5€ para público xeral, inclúe entrada, visita guiada ao PAAR e avituallamento. Punto de saída na área recreativa do río Lodeiro e reserva de entradas no Concello de Campo Lameiro. Máis información da ruta de sendeirismo no seguinte enlace: http://pangeaingenieria.es/rutas-de-senderismo/pr-g-230-sendeiro-do-rio-maneses/ .

 

 

 

DIMS19E
Día Internacional dos Monumentos y Sitios 2019 2w
Día Internacional dos Monumentos y Sitios 2019 4w
Día Internacional dos Monumentos y Sitios 2019 3w

DÍA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SITIOS 2019 (18 DE ABRIL)

O PARQUE ÚNESE A ESTA EFEMÉRIDE INTERNACIONAL COA REALIZACIÓN DE VISITAS GUIADAS ESPECIAIS E GRATUÍTAS CO SEGUINTE TÍTULO: “PETRÓGLIFOS, PAISAXE, SOCIEDADE: PAISAXES RUPESTRES DA PREHISTORIA”.

A participación do Parque nesta iniciativa enmárcase dentro da súa adhesión á Asociación Internacional Camiños da arte Rupestre Prehistórico (CARP), un dos socios de ICOMOS-España, a institución a nivel estatal que está a levar un destacado papel na coordinación do Día Internacional dos Monumentos e Sitios mediante a promoción de diferentes accións en monumentos e sitios arqueolóxicos. A temática seleccionada por ICOMOS para este ano está relacionada coas paisaxes rurais, que no caso do Parque Arqueolóxico, polo seu especificidade, atenderá á arte rupestre e a Prehistoria.

Entre as diferentes posibilidades para participar nesta acción e a temática do presente ano, o Parque decantouse por aquela que permite mostrar o elevado valor paisaxístico da área Arqueolóxica co fin de contar ao público os procesos de conformación e evolución das diferentes paisaxes rupestres ao longo da Prehistoria. Para iso configurouse un itinerario especial que axude a ofrecer ao público un novo enfoque, unha nova mirada cara aos petróglifos e a súa relación coa paisaxe.

As persoas que desexen participar nesta actividade deben realizar unha reserva previa no número de teléfono 886 151 195 ou o correo electrónico reservas@paar.es solicitando praza na visita guiada da mañá (12:30-14:00h.) ou da tarde (18:30-20:00h.). Esta visita guiada é gratuíta, só é necesario abonar o prezo da entrada ao Parque.

 

DIMS2019G
SEMANA SANTA 2019GL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA SANTA 2019

O PARQUE OFRECE UNHA COMPLETA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES GRATUÍTAS (VISITAS GUIADAS E EXHIBICIÓNS) ENTRE O 16 E 21 DE ABRIL E DOUS EVENTOS ESPECIAIS (DÍA INTERNACIONAL DOS MUSEOS E SITIOS O 18 DE ABRIL E NOITEPEDRAS O 19 DE ABRIL)
O Parque pretende consolidarse outro ano máis como un recurso patrimonial e arqueolóxico de referencia entre os turistas que gozan da Semana Santa na comarca de Terras de Pontevedra e Galicia. Por esta razón deseñouse unha programación que vira ao redor de ofrecer diariamente catro actividades gratuítas (tres visitas guiadas e unha exhibición). Pódese elixir entre o horario de mañá coa visita guiada das 12:30 h. , mentres pola tarde ofrécense dúas visitas guiadas máis, ás 17:00 e 19:30 h. A modo de colofón e peche do día realizaremos unha exhibición de “Lume na Prehistoria” ás 19:45 h. co obxectivo de agradecer aos visitantes a súa presenza durante o día no Parque.


Outra posibilidade que ofrecemos esta semana Santa consiste en aproveitar dous eventos singulares que celebraremos os días de maior afluencia do público. O primeiro deles terá lugar o xoves 18 de abril con motivo da celebración do Día Internacional dos Monumentos e Sitios da UNESCO 2019. Para iso configurouse un itinerario especial que axude a ofrecer ao público un novo enfoque, unha nova mirada cara aos petróglifos e a súa relación coa paisaxe. Unha visita guiada dunha hora e media de duración con dous horarios a elixir polo público, pola mañá (12:30-14:00 h.) ou pola tarde (18:30-20:00 h.).


O segundo evento especial é a incorporación por primeira vez de NOITEPEDRAS, modalidade de visita nocturna dos petróglifos reservada aos meses de verán, á axenda de actividades de Semana Santa do Parque. Máis concretamente, será o venres 19 de abril ás 21:00 horas. Unha experiencia única para observar os petróglifos á luz da lúa e ao mesmo tempo coa luz artificial proporcionada pola espectacular instalación de luces led ao longo de diversos puntos das estacións rupestres. NOITEPEDRAS está considerada unha das mellores experiencias nocturnas para gozar a arte rupestre na Península Ibérica.


Lembramos a gratuidade das visitas guiadas e exhibicións que realizaremos diariamente desde o martes 16 de abril até o domingo 21 de abril, sen necesidade de reservar entrada previamente, só é necesario abonar o prezo da entrada xeral ao Parque. Na mesma liña son as visitas guiadas do Día Internacional de Monumentos e Sitios, de carácter gratuíto, pero é necesario realizar unha reserva previa no seguinte número de teléfono 886 151 195 ou o correo electrónico resevas@paar.es. O único servizo de pago é NOITEPEDRAS, 10 euros a entrada para os adultos e 8 euros para os nenos, sendo obrigada a reserva previa no teléfono ou correo comentado anteriormente.

 

AXENDA DO VERÁN 20018 NO PAAR
AXENDA DO VERÁN 2018 DO PAAR
ACTIVIDADES DE VERANO PAAR

ACTIVIDADES DE VERÁN 2018: ARTE RUPESTRE EN FAMILIA

O Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro ( PAAR) preparou para este verán un amplo e diverso programa de actividades pensadas para gozar en familia.

A experiencia de visita nocturna ao PAAR coñecida polo nome de “ Noitepedras” alcanza a súa cuarta edición, baixo o título de “Maxia, maxia e relixión: Historias dxs gravadorxs de pedras”. Este evento é un punto de referencia obrigado nos veráns da comarca de Terras de Pontevedra, superando o ano pasado a cifra de máis de 200 visitantes.

Outra das experiencias destacadas son as visitas teatralizadas de Vos Quinquilláns/Volta e Dálle Teatro, autores da obra “Ou Retorno” que pretende converter a área Arqueolóxica nun gran teatro ao aire libre coa axuda do público. O fío condutor será a rocambolesca relación entre Sobrino Buhigas (Experto en Arte Rupestre ) e dous habitantes da Idade do Bronce.

Os “Talleres Arqueolóxicos Familiares” amplían o horario e datas este ano, sábado e domingo pola mañá e pola tarde. É unha oportunidade única para realizar en familia algúns dos talleres que realizamos ao longo do ano para os grupos escolares. Os talleres seleccionados variarán en función das idades dos niñ@s.

Pechamos a nosa oferta de actividades de verán coa sorpresa do ano pasado: “Atardeceres”. Un novo formato de visita guiada de dúas horas de duración que percorre outros espazos e petróglifos do Parque fóra da ruta principal. Unha experiencia única que termina cando chega a luz laranxa da última hora da tarde, o mellor momento para gozar dos petróglifos no verán.

 

Carné(640x480)
Exhibición de lume (2) (1) (640x480)
CPRPLURIAENCARNACIÓN4
ExhibiciónLume
Obradoiro de Arqueólogos por un día
Visita guiada a Área Arqueolóxica
Visita guiada ao interior do Centro

NOVO RÉCORD DE VISITANTES DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO NO PARQUE ARQUEOLÓXICO DE ARTE RUPESTRE DE CAMPO LAMEIRO

Os datos de afluencia ao Parque Arqueolóxico dá Arte Rupestre de Campo Lameiro volven crecer durante o primeiro semestre do ano, encadeando un aumento sólido e sostido e alcanzando un total de 7609 usuarios no acumulado de xaneiro a xuño. De todas as cifras, sobresae o número de escolares con máis de 5440 visitantes e un total de 96 centros de ensino, o que supón un aumento do 16% con respecto ao mesmo período do ano pasado.

A renovación anual do programa didáctico e as accións de promoción específicas para este público, fan que a orixe dos colexios que chegan ao Parque sexa cada vez máis diverso, coas catro provincias de Galicia representadas con asiduidade, así como algúns centros de fóra das nosas fronteiras como o caso dun instituto inglés de fillos de galegos. Dentro das novidades deste ano destaca o éxito conseguido coa iniciativa do Parque: “Carné de Experto en Petróglifos”. Ao terminar a visita ás nosas instalacións ós escolares entrégaselles este carné que acredita o seu coñecemento sobre Arte Rupestre e a súa deber de protexelo e divulgalo. Por este motivo, este mesmo documento é unha entrada gratuíta para que poidan volver as veces que o desexen ao PAAR durante o 2018.

CursoNarrativasWEB
Ejemplo cursos de formación PAARWEB
NeonymusUltra-humanoWEB
Visitas nocturnas WEB
VisitasteatralizadasWEB
ExhibiciónLumeWEB
CursoFormaciónTurismoArqueolóxicoWEB

El PAAR SE ARPOXIMA A LOS 15.000 VISITANTES ANUALES

Crecimiento por segundo año consecutivo, destacando la subida del 55% en el apartado de grupos organizados y un 18% más de usuarios de la página web.

El datos de público del año 2017 muestran una consolidación del crecimiento del número de visitantes del Parque. En relación al año anterior se produce un aumento global del 6,5 %, llegando la cifra de los 14,773 usuarios. Este dato encuentra más elementos positivos analizados al por menor. El público escolar experimentó una subida del 4,5%, consiguiendo una cifra histórica desde la apertura del Parque con 111 centros escolares diferentes en el mismo año. En el público general también se mejoró el 5,3 % , observando una desestacionalización de las visitas al largo del año. El dato más sorprendente fue el éxito de los grupos organizados con la cifra de 1512 visitantes, frente los 970 del año anterior, lo que representa un avance del 55%.

En el referido a la agenda de verano tuvimos la suerte de contar con 700 visitantes totales que prefirieron aprovechar otras experiencias que oferta el Parque. Dentro de estas actividades destacaron otro año más las visitas guiadas especiales de Noitepedras, y tuvo una gran acogida el nuevo formato de visita guiada aprovechando la caída del sol de dos horas de duración, conocida por la denominación de Atardeceres. Otra fórmula que continúa atrayendo público son las visitas teatralizadas de los Quinquilláns y Volta e Dálle Teatro y los obradoiros arqueológicos impartidos por los guías del Parque. También tuvieron un notable impacto otra serie de actividades singulares como el Concierto de Neonymus “Ultra-humano”, “Un día en la Edad del Bronce” de Prehistoric Skill y “Petroglifos y Estrellas” de Rutea.

Los cuatro cursos de formación vinieron a suministrar el papel del Parque como un espacio de referencia en el campo de la divulgación del arte Rupestre consiguiendo la cifra de 150 alumnos. Este año organizamos dos cursos especializados para los profesionales de la restauración, “Metodología y criterios para la redacción de un programa de mantenimiento de sitios arqueológicos”, o próximos al mundo de la fotogrametría, “Técnicas de documentación tridimensional sobre Arte Rupestre”. Después los otros cursos tuvieron un formato más abierto al público general para que conozcan las últimas líneas de investigaciones alrededor del Arte Rupestre de Galicia, “Jornadas de narrativas del arte Rupestre Gallega”, y un curso con expertos internacionales alrededor de la necesaria interacción entre arqueología y turismo: “Jornada profesional de Turismo Arqueológico”.

Otro de los indicadores fundamentales para explicar los datos comentados anteriormente son las redes sociales y nuestro posicionamiento en Internet. El año 2017 también fue testigo del número récord de enlaces a nuestra página web, un total de 1370, y el dato de 13.880 usuarios únicos, progresando un 18% en relación el año anterior y que vienen acompañados de la superación de los de 5000 seguidores y “me gusta” en nuestra dirección de Facebook.

Xornada profesional de Turismo Arqueolóxico 2
Xornada profesional de Turismo Arqueolóxico 3
Xornada profesional de Turismo Arqueolóxico 4
Xornada profesional de Turismo Arqueolóxico 5
Xornada profesional de Turismo Arqueolóxico 6
Xornada profesional de Turismo Arqueolóxico 7
Xornada profesional de Turismo Arqueolóxico

CONCLUSIÓNS DA XORNADA PROFESIONAL DE TURISMO ARQUEOLÓXICO: MELLORAR A FORMACIÓN E OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

O Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro pechou a oferta formativa do ano 2017 coa celebración dunha xornada profesional de turismo arqueolóxico que contou coa presenza de profesionais e estudantes de diversos eidos chegados de toda Galicia: arqueólogos, técnicos de turismo e patrimonio, guías turísticos, empresarios de turismo, formadores, profesores, guías de museos e traballadores públicos. Máis de 50 persoas participaron nesta xornada arredor do turismo arqueolóxico de Terras de Pontevedra, Galicia e España.

Ramón Montes Barquín (Coordinador Técnico Camiños da Arte Rupestre Prehistórico) e Jordi Tresserras Juan (Director de Ibertur e do LABPATC da Universitat de Barcelona) explicaron pola mañá o lugar que ocupa Galicia e España no desenvolvemento de produtos turísticos asociados aos recursos arqueolóxicos e a súa vinculación co turismo cultural. Ramón Montes centrouse na Arte Rupestre, destacando o caso de Francia coma paradigma, e proporcionou algunhas ferramentas metodolóxicas para mellorar a xestión destes espazos, destacando o papel do Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre e Terras de Pontevedra en posicionarse como un espazo e destino de turismo arqueolóxico de calidade. Jordi Tresserras explicou pola súa parte as razóns que levan a España a situarse nos últimos postos do turismo arqueolóxico e a continuación pasou a definir posibles oportunidades empresariais e mecanismos para solucionar esta eiva, xa que o considera coma un segmento dentro do turismo cultural cun amplo espazo de crecemento en Galicia e España.

A continuación Felipe Criado Boado (Profesor de Investigación do CSIC. Director del Incipit) pretendeu explicar as relacións entre a arqueoloxía e o turismo en Europa, apoiándose nos estudos e traballos realizados como investigador do Incipit-CSIC arredor do impacto económico do turismo arqueolóxico, sendo o máis destacado o realizado precisamente para o Museo de Altamira. E por último foi a momento de Pilar Fatás (Directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira) para explicar como se pode traballar dende un centro de interpretación público o turismo arqueolóxico, explicando a importancia de artellar diferentes liñas de colaboración coa comunidade local e axentes turísticos.