Blog

CURSO CAZADORES DE PETRÓGLIFOS
Cazadores de petróglifos 5 de setembro II

NOVA DATA DE CAZADORES DE PETRÓGLIFOS

A cultura segue no Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre coa presentación da I XORNADA DE CAZADORES DE PETRÓGLIFOS adaptada ós novos tempos: ARTE RUPESTRE SEGURO.

O Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre (PAAR), no concello de Campo Lameiro, ofrece unha actividade formativa centrada na divulgación dos traballos recentes sobre a arte rupestre galega, tanto desde a óptica dos investigadores como das diferentes asociacións que protexen e divulgan o patrimonio cultural do seu territorio.

Entre os arqueólogos investigadores contamos coa participación de Arturo Lombera-Hermida (USC), codirector do proxecto da Arte Paleolítica de Cova Eirós en Triacastela. Beatriz Comendador (Uvigo) comentará os novos retos que requiren as novas pinturas de Arte Esquemática localizadas recentemente nas provincias de Ourense e Lugo. E pechará este apartado Alia Vázquez (USC) presentando os resultados da súa tese de doutorameto do pasado ano, na cal realiza unha análise en profundidade dos petróglifos do Sur de Galicia, principalmente o Baixo Miño.

O outro grupo confórmano os colectivos de diferentes lugares de Galicia que participan de forma activa na localización e socialización da arte rupestre como o Instituto de Estudos Miñoráns- Sección Arqueoloxía (Val Miñor) e o Colectivo A Rula (Comarca de Santiago). Ademais doutras asociacións de defensa do patrimonio cultural do seu territorio que teñen destacados traballos relacionados coa arte rupestre: Capitán Gosende (Terra de Montes), Terra de Trasancos e Patrimonio dos Ancares.

Esta actividade formativa ten un prezo de 15 euros, e chegaría aos 25 euros se queremos un menú na cafetaría do PAAR a cargo do Chef Jorge Caeiro de Casa Tito de Campo Lameiro. Inscricións só na nosa páxina web: www.paar.es. Máis información no teléfono 886151195 ou correo formacion@paar.es. Aforo limitado a 30 prazas.

AFORO COMPLETO

DESCARGA O PROGRAMA

VERANO ENTRE PETROGLIFOS
VERÁN ENTRE PETRÓGLIFOS MÁIS FAMILIAR E SEGURO
VERÁN ENTRE PETRÓGLIFOS
VERANO ENTRE PETROGLIFOS

UN VERÁN ENTRE PETRÓGLIFOS MÁIS FAMILIAR E SEGURO

 

Adiantamos a nosa programación do verán que dará comezo o 19 de xuño.

O Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro, dependente da Xunta de Galicia, adianta este ano a súa presentación da programación especial do verán coa idea de ofrecer unha proposta de ocio cultural familiar con dúas novas actividades: O Diario Perdido e Petroquiz. Mantéñense ademais as propostas de éxito do Parque, Atardeceres e Noitepedras, con renovadas temáticas e itinerarios.

As familias poderán escoller cada día entre estas dúas novas opcións. Petroquiz é unha visita guiada que remata nun divertido concurso de preguntas que ten lugar todos os días ás 18:00 horas. E o Diario Perdido é un circuíto exterior para descubrir de forma autónoma e sen límite de tempo diferentes aspectos da Prehistoria de Galicia, completando as páxinas dun antigo diario de campo. Desta maneira o público familiar continuará gozando do Parque como xa pasou con outras actividades semellantes, Invernía e Prehistorix, pero adaptándonos á nova necesidade de distanciamento social.

O público xeral ten a posibilidade de escoller tódolos días a Visita Clásica, ás 12:00 e ás 19:30 horas, que fai un percorrido polos principais petróglifos do Parque. Ou escoller outras opcións durante as fins de semana: Atardeceres (Sábados ás 19:00 horas), un paseo para descubrir a arte rupestre e paisaxe do Parque ao solpor; e Noitepedras (Venres ás 22:00 horas), unha visita guiada nocturna que este ano contará cunha iluminación orixinal con distintas cores. Dúas das mellores experiencias para coñecer a arte rupestre que se poden atopar na Península Ibérica e que este ano incorporan novidades. Atardeceres terá un novo itinerario e temática, e Noitepedras con luces led con filtros de diferentes cores.

A programación do verán 2020 foi deseñada loxicamente para cumprir as medidas de seguridade necesarias pola irrupción do Covid-19, incidindo no distanciamento social, control de aforo e medidas hixiénico-sanitarias. Por esta razón é obrigada a reserva previa de praza en todas estas actividades no teléfono 886 151 195 ou no correo reservas@paar.es.

Petroquiz

XORNADAS EUROPEAS DE ARQUEOLOGÍA CON PETROQUIZ

No Parque celebraremos as Xornadas Europeas de Arqueoloxía os días 19,20 e 21 de xuño ás 18:00 h.  coa presentación dunha nova proposta de ocio cultural, PETROQUIZ, que pretende introducir ós máis cativos no mundo dos petróglifos mediante unha visita guiada e concurso de preguntas.

Queres participar nesta actividade gratuíta do PAAR?

Pois reserva a túa praza no 886 151 195 ou reservas@paar.es

Queres participar de forma on-line ou máis información?

Consulta este enlace Xornadas Europeas de Arqueoloxía  e o  hashtag #archeorama 

 

Are you ready?

 

Xornadas Europeas de Arqueoloxía no PAAR
EMOCIÓNSRUPESTRESFINALBC

CONCURSO EMOCIÓNS RUPESTRES

O Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro (PAAR) organiza o concurso EMOCIÓNS RUPESTRES. O obxectivo deste concurso é a promoción e difusión artística da arte rupestre entre os usuarios das redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e o público xeral.

 

BASES DO CONCURSO

NORMAS
1. Poderán participar no presente concurso calquera persoa física que durante o período de validez da presente campaña participe na acción segundo se propón nos termos descritos nestas bases.
2. A participación no concurso é gratuíta e non require inscrición.
3. O período de recepción da fotografía, poema, vídeo, historia ou debuxo vai dende o día 23 de abril do 2019 ata que rematen os agasallos¡¡
4. Aquelas persoas que non realicen tódolos pasos obrigatorios ou o fagan de forma errónea, a criterio da organización, non poderán optar ao premio na presente convocatoria.
5. As persoas participantes poderán enviar tantas fotos como desexen, aínda que non se terá en conta a cantidade das mesmas, senón a calidade de cada una delas, de forma individual.
6. Cada semana @s guías do Parque escollerán o mellor traballo que atopemos nas redes sociais ou por e-mail: Instagram: @paarcampolameiro;Twitter: @ParqueA;Facebook:@parquearqueoloxico.arterupestre;E-mail: info@paar.es. No caso de publicar os traballos polas redes sociais é neceario empregar os hashtags #aculturasegue #emocionsrupestres.
7. A organización do concurso resérvase o dereito de anular o presente concurso, suspendelo, ou ben cambiar algunhas das súas condicións se por causas técnicas ou de calquera outra natureza allea á súa vontade non puidera cumprir co normal desenvolvemento do mesmo, segundo o establecido nas presentes bases.
8. As persoas concursantes ceden os dereitos de imaxe das súas creacións dixitais para que a empresa concesionaria poida usalas para promover, por calquera medio de comunicación, o Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro.
9. A participación no concurso implica a total aceptación das presentes bases e das posibles decisións que adopte a organización.

PREMIOS
10. Os premios son produtos da tenda do PAAR (Por exemplo, libros e camisetas).
11. A organización porase en contacto coas persoas gañadoras para enviar o correspondente premio.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
12. As persoas participantes aceptan, mediante a súa participación no concurso, que os contidos e comentarios que vaian ser publicados en Facebook, Twitter e Instagram poidan ser compartidos co resto de usuarios de Facebook e doutras redes sociais.
13. Non é necesario rexistro previo en ningunha aplicación, nin a organización vai recoller dato ningún de inscrición posto que a participación é pública e gratuíta. Excepto no caso dos gañadores; que, para a entrega dos premios, se recollerán os seus datos persoais.

RESPONSABILIDADES
14. A organización resérvase o dereito de denunciar e pedir a eliminación da fotografía, poema, vídeo, historia ou debuxo se vulnera dereitos intelectuais, persoais, resulta ofensiva ou discriminatoria.
15. A organización resérvase o dereito de denunciar e pedir a eliminación de calquera comentario, se algún deles vulnera dereitos persoais, resulta ofensivo ou discriminatorio.
16. A organización resérvase o dereito de anular calquera participación ou a calquera participante, se se teñen sospeitas dunha manipulación incorrecta dos datos ou do concurso.
17. A organización resérvase o dereito de rexeitar ou excluír da participación do concurso a calquera participante que non reúna os requisitos descritos nas presentes bases e os seus termos de participación ou contraveña as normas ou finalidade do concurso.
18. A organización non se responsabiliza das posibles perdas de datos por problemas e/ou mal funcionamento das redes sociais ou da Internet. Ademais a organización exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que, a pesar das medidas de seguridade adoptadas, puideran deberse á utilización indebida dos servizos e dos contidos por parte dos usuarios/as, e, en particular, aínda que non de forma exclusiva, polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á suplantación de personalidade dun/unha terceiro/a efectuada por un/unha usuario/a en calquera clase de comunicación realizada a través do portal.
19. Igualmente, a organización exclúe toda responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera natureza que puidera deberse ao uso indebido, manipulación ou mutilación que os usuarios/as ou terceiros/as non autorizados/as puideran realizar ao respecto do contido xeral da presente páxina, así como da vulneración dos dereitos da propiedade intelectual que puidera producirse.

En Campo Lameiro, 23 de abril de 2020. Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre.

Programa Cazadores de PetróglifosBC
Cartel Cazadores de PetróglifosBC

I XORNADA DE CAZADORES DE PETROGLIFOS

O Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre (PAAR), no concello de Campo Lameiro, ofrece unha actividade formativa centrada na divulgación dos traballos recentes sobre a arte rupestre galega, tanto desde a óptica dos investigadores como das diferentes asociacións que protexen e divulgan o patrimonio cultural do seu territorio.

Entre os arqueólogos investigadores contamos coa participación de Arturo Lombera-Hermida (USC), codirector do proxecto da Arte Paleolítica de Cova Eirós en Triacastela. Beatriz Comendador (Uvigo) comentará os novos retos que requiren as novas pinturas de Arte Esquemática localizadas recentemente nas provincias de Ourense e Lugo. E pechará este apartado Alia Vázquez (USC) presentando os resultados da súa tese de doutorameto do pasado ano, na cal realiza unha análise en profundidade dos petróglifos do Sur de Galicia, principalmente o Baixo Miño.

O outro grupo confórmano os colectivos de diferentes lugares de Galicia que participan de forma activa na localización e socialización da arte rupestre como o Instituto de Estudos Miñoráns- Sección Arqueoloxía (Val Miñor) e o Colectivo A Rula (Comarca de Santiago). Ademais doutras asociacións de defensa do patrimonio cultural do seu territorio que teñen destacados traballos relacionados coa arte rupestre: Capitán Gosende (Terra de Montes), Terra de Trasancos e Patrimonio dos Ancares.

Esta actividade formativa ten un prezo de 15 euros, e chegaría aos 25 euros se queremos un menú na cafetaría do PAAR a cargo do Chef Jorge Caeiro de Casa Tito de Campo Lameiro. Inscricións só na nosa páxina web: www.paar.es. Máis información no teléfono 886151195 ou correo formacion@paar.es.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

 

Foto de Forneiriña con CabalosBC

O PAAR PECHOU O 2019 CON PRETO DE 16.000 VISITANTES

O Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre (PAAR), no concello de Campo Lameiro, aumentou de xeito notable a súa cifra de visitantes no 2019, acadando o número de 15.962 usuarixs, o que representa un 16,90% de crecemento con respecto aos datos do ano pasado.

Por segmentos de público, máis de cen centros escolares visitaron o equipamento cultural, cun total de 6.018 visitantes. No que atinxe ao público xeral experimentouse unha importante subida, pasando dos 4.067 do 2019 aos 6.349 usuarixs do ano 2019, o que significa un crecemento do 27%. Esta tendencia positiva acentúase no eido das actividades e programacións especiais como NOITEPEDRAS e INVERNÍA, chegando a cifra de 926 usuarixs, un 64,15% máis que o ano anterior.

Coa nova programación anual cargada de eventos novos e especiais como PREHISTORIX, ou a xornada de “Cazadores de Petróglifos” (este primeiro trimestre) o PAAR está traballando intensamente para acadar o horizonte dos 20.000 usuarixs en 2021, e seguir axudando a divulgar a relevancia da Arte Rupestre en Galicia.

 

PRESENTACIÓN DO XOGO DE PISTAS “PREHISTORIX”

O próximo 1 de febreiro inaugúrase no PAAR “PREHISTORIX. Convértete en expertx en petróglifos”, unha actividade enfocada ao público familiar e que se desenvolverá os sábados e domingos de febreiro e marzo do ano 2020. Despois do éxito de “INVERNÍA, como non morrer de frío na Prehistoria” é o momento de presentar outra experiencia arqueolóxica no derradeiro mes do inverno.

Achegarémonos ao mundo da Arte Rupestre e Prehistoria mediante a participación nun xogo de pistas que require dunha pequena preparación (visitas ao museo e taller arqueolóxico adaptado as idades dxs nenxs) como paso previo ao desenvolvemento posterior dun xogo de pistas pola Área Arqueolóxica. Aquelas familias que realicen satisfactoriamente PREHISTORIX recibirán o carné de expertx en petróglifos.

Esta actividade ten un prezo de 5 euros por persoa e require de reserva coa no correo reservas@paar.es ou no teléfono 886 151 195. Comeza ás 11:00 horas e ten un tempo estimado de duración de dúas horas e media. 

Poster xeral DEARP
DEARnoPAAR

O PAAR NO DÍA EUROPEO DA ARTE PREHISTÓRICA

ESTE 9 DE OUTUBRO CELEBRAREMOS O DÍA EUROPEO DA ARTE RUPESTRE CON ACTIVIDADES GRATUÍTAS E UN CONCURSO DE DEBUXO PARA TODOS OS ESCOLARES DO CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO

O PAAR colabora na primeira edición do Día Europeo da Arte Rupestre Prehistórica organizado polo Itinerario Cultural do Consello de Europa “Camiños da Arte Rupestre Prehistórica” convidando aos 69 escolares do CEIP Pedro Antonio Cerviño a participar no concurso europeo de debuxo “O primeiro arte dos europeos visto polos europeos do futuro”. Unha actividade gratuíta que require da realización dunha visita guiada a Área Arqueolóxica e un obradoiro “Pintura coas mans” coa idea de preparar aos rapaces e rapazas na posterior plasmación da súa percepción da arte rupestre nun debuxo nunha folla de formato DINA3. Os mellores traballos dos nenos e nenas entre 6 e 14 anos aparecerán publicados nun libro e formarán parte dunha exposición itinerante enmarcada nesta celebración.

O PAAR de Campo Lameiro é o espazo de referencia na arte rupestre en Galicia, e por esta razón intégrase nesta conmemoración xunto con outros 28 espazos e centros europeos relacionados coa arte rupestre de Portugal, Italia, Francia, Azerbaiyán, Gales (U.K.) e España. Destinos rupestres tan coñecidos como Foz Côa e Maçâo (Portugal), Qala e Gobustán (Azerbaián), Valcamónica y Pinarolo (Italia), Lascaux y Niaux (Francia), Barclodiad (Gales e Reino Unido) e Altamira, Tito Bustillo, Siega Verde, Valltorta ou o Dolmen de Soto (España). Agárdase unha repercusión internacional deste evento con preto de 15.000 persoas, tanto pola visita aos sitios e as diferentes actividades. A organización entregaralle aos asistentes unha pulseira conmemorativa do día.

Máis información do evento: https://www.europeanheritagedays.com/Home.aspx

Carlos Núñez no PAAR
Carlos Núñez Campo Lameiro
Andaina do río Maneses e PAAR. Foto do Concello de Campo Lameiro

O PAAR SUPERA OS 10.000 USUARIOS NOS SETE PRIMEIROS MESES DO ANO

O Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre, no concello de Campo Lameiro, quere informar ao público xeral da positiva cifra de visitantes dende xaneiro e xullo do 2019, acadando o número de 10.004 usuarios, fronte os 9.057 usuarios no mesmo período no ano anterior, que representa aproximadamente o 10 % de crecemento anual.

A cifra dos colexios é a segunda máis alta deste últimos catro anos con 4.900 visitantes, preto da marca do ano pasado de 5.242 escolares. No público xeral experimentamos unha notable subida, pasando dos 3.132 do 2018 aos 4.067 usuarios do presente ano. Destaca tamén o número de gratuidade nas entradas ao museo que supera o 10 % do total.

O mes de xullo foi posiblemente un punto de inflexión coa cifra destacada de 1.764 usuarios, en parte polo espectacular concerto de Carlos Núñez e outras iniciativas coma a “Andaina do Río Maneses e o PAAR” con moi boa acollida entre o público e os medios de comunicación, máis a sorprendente oferta de “Obradoiros arqueolóxicos” todos os días para o público familiar, e o primeiro concurso de fotografía “Enfoques Rupestres” coa idea de explorar a dimensión artística do Parque. Todas estas iniciativas e a afluencia do público axudan a presentar o Parque coma un espazo turístico e cultural de referencia para este verán.

Concerto de Carlos Núñez no PAAR (14 de xullo)

Andaina río Maneses e o PAAR (7 de xullo do 2019)-Foto do Concello de Campo Lameiro