Aviso Legal

Política de privacidade.

Segundo o establecido no Reglamento Xeral de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679), proporcionámoslle a información detallada de Protección de Datos qeu se expón a continuación:

Quen somos

A web https://www.paar.es é propiedade da Administración Autonómica de Galicia, sendo xestionada por Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L., consultora integral que ofrece solucións concretas baseadas na creatividade, calidade e novas tecnoloxías nos ámbitos da cultura e turismo.

Responsable dos datos.

Razón Social: Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L.
C.I.F.: B-70133467
Dirección: Galeras 17 – 3ª Planta, Oficina 2-3 • 15705 Santiago de Compostela
Teléfono: +34 981 074 963
Correo Electrónico: info@triviumect.com

Finalidade.

Informámolle de que os Datos de Carácter Persoal recollidos, serán incorporados a un ficheiro baixo a nosa responsabilidade, coa finalidade de xestionar o envío de información que nos soliciten e facilitar aos interesados ofertas de produtos e servizos do seu enterese. Os datos proporcionados conservaranse o tempo necesario para cumplir coas obligacións legais, ou no caso de que se solicite a súa supresión polo interesado.

Lexitimación e consentimento.

Os Datos de Carácter Persoal obtidos nesta páxina web, así como a oferta de produtos e servizos ofrecidos, está baseada no consentimento que se solicita ao interesado ao ingresar na web e aceptar as cookies e a política de privacidade, ademais dos datos de contacto utilizados para poder recibir información vía telefónica ou correo electrónico.

O interesado terá dereito a retirar dito consentimento en calquera momento poñéndose en contacto con Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L., cos datos arriba facilitados. A retirada do consentimento non afectará á licitude do tratamento baseada no consentimento previo á súa retirada.

Seguridade dos datos.

Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L. comprométese a respetar a confidencialidade dos seus datos e a utilizalos de acordo coa finalidade dos mesmos, así como a dar cumprimento á súa obriga de gardalos e adoptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade co establecido no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro polo que se aproba o reglamento de desenrolo da Ley Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal.

O usuario garante que os datos persoais facilitados a través dos formularios son veraces, quedando obrigado a comunicar calquera modificación dos mesmos, sendo o único responsables da inexactitude ou falsedade dos datos facilitados e os prexuizos que poda causar por elo a Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L., ou a terceiros con motivo da utilización dos mesmos.

En Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L. adoptamos as medidas necesarias ao noso alcance para protexer os seus datos.

Porén, debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en internet non son enteiramente fiables e que, por tanto, Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L. non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poda producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos.

A persar diso, para tratar de garantir a seguridade e privacidade dos seus datos persoais, https://www.paar.es dispón de un sistema de vixilancia de seguridade activo que informa de cada actividade dos usuarios e das posibles fendas na seguridade dos datos dos usuarios. En caso de detectarse algunha fenda, Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L. comprométese a informar aos usuarios no prazo máximo de 72 horas.

Destinatarios.

Non se cederán datos a terceiros, salvo obrigación legal, ou para poder prestar os servizos que se oferten.

Dereitos.

Vostede ten dereito a obter confirmación sobre si en Estratexias en Cultura e Turismo S.L. estamos tratando datos persoais que lle concernen. Vostede ten dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, vostede poderá solicitar a limitar o tratamento dos seus datos, en cuxo caso únicamente os conservaresmos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, vostede poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos. Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L. deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou ao exercicio ou á defensa de posibles reclamacións.

En determinadas circunstancias, vostede terá dereito a recibir os datos persoais que lle incumban e que nos teña facilitado, e transmitilos ou solicitar que llos proporcionemos a un terceiro sin obxeción pola nosa parte (dereito á portabilidade de datos).

En determinadas circunstancias, lle informamos que terá dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada únicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos sobre vostede ou lle afecte significativamente de modo similar.

Contido incrustado dende outras web.

Os artículos de https://www.paar.es poden incluir contido incrustado dende outras webs, o cal se comporta do mesmo modo que si o visitante tivese visitado a outra web. Estas webs poden recopilar datos sobre vostede, usar cookies, incrustar seguimento de terceiros, e vixilar a súa interacción co contido incrustado, incluído o seguimento da súa interacción co contido incrustado si ten unha conta ou está conectado a esa web.

Redes sociais.

Presenza en redes: Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L. conta con perfís en algunhas das principais redes sociais de internet.

Finalidade e lexitimación: o tratamento que Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L. levará a cabo cos datos dentro de cada unha das referidas redes será, como máximo, o que a rede social permita aos perfís corporativos. Así pois, Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L. poderá informar, cando a ley non o prohíba, aos seus seguidores por calquera vía que a rede social permita sobre as súas actividades, poñencias, ofertas, así como prestar servizo personalizado de atención ao cliente.

Extracción de datos: en ningún caso Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L extrarán datos das redes sociais, a menos que se obtivera puntual e expresamente o consentimento do usuario para elo.

Encargados do tratamento fora da UE.

Redes sociais Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L. fai uso das redes sociais estadounidenses YouTube, Facebook y Twitter e Tripadvisor, a quen se lle realiza unha transferencia internacional de datos, de tipo analítico e técnico en relación co sitio web sendo nos seus servidores nos que Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L. trata os datos que, a través de ditas redes sociais, os usuario comparten con esta.

Política de cookies

Unha cookie é un pequeno ficheiro de texto que se almacena no seu navegador cando visita casi calquera páxina web. A súa utilidade é que a web sexa capaz de lembrar a súa visita cando volva a navegar por esa páxina. As cookies adoitan almacenar información de carácter técnico, preferencias persoais, personalización de contidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociais, acceso a contas de usuario, etc. O propósito da cookie é adaptar o contido da web ao seu perfil e necesidades, sin cookies os servizos ofrecidos por calquera páxina se verían mermados notablemente.

Cookies utilizadas neste sitio web

Seguindo as directrices da Axencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar o uso de cookies que  fai esta web co fin de informarlle coa maior precisión posible.

Este sitio web utiliza as seguintes cookies propias:

 • Cookies de sesión, para garantir que os usuarios que escriban comentarios no blog sexan humanos e non aplicacións automatizadas. De esta maneira se combate o spam.

Este sitio web utiliza as seguientes cookies de terceiros:

 • Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre o tráfico e volume de visitas desta web. Ao utilizar este sitio web está consentindo o tratamento desta información por parte de Google. Por tanto, no exercicio de calquera dereito a este respecto deberá facelo comunicándose directamente con Google.
 • Redes sociais: Cada rede social utiliza as súas propias cookies para que vostede poda premer nos botóns de tipo Gústame ou Compartir.

Desactivación ou eliminación de cookies

El calquera momento poderá exercer o seu dereito de desactivación ou eliminación de cookies desde sitio web. Estas accións se realizan de forma diferente en función do navegador que estea utilizando.

Notas adicionais

 • Nin esta web nin os seus representantes legais se fan responsables nin do contido nin da veracidade das políticas de privacidade que poidan ter os terceiros mencionados nesta política de cookies.
 • Os navegadores web son as ferramentas encargadas de almacenar as cookies e dende este lugar debe efectuar o seu dereito á eliminación ou desactivación das mesmas.  Nin esta web nin os seus representantes legais poden garantir a correcta ou incorrecta manipulación das cookies por parte dos mencionados navegadores.
 • En algúns casos é preciso instalar cookies para que o navegador non esquenza a súa decisión de non aceptación das mesmas.
 • No caso das cookies de Google Analytics, esta empresa almacena as cookies en servidores ubicados en Estados Unidos e se compromete a non compartila con terceiros, excepto nos casos nos que sexa necesario para o funcionamento do sistema e cando a lei a obrigue a tal efecto. Según Google non garda a súa dirección IP. Google Inc. é unha compañía adherida ao Acordo de Porto Seguro que garantiza que todos os datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde á normativa europea. Pode consultar información detallada sobre este tema neste enlace. Si desexa información sobre o uso que  Google da as cookies lle adxuntamos este outro enlace.
 • Para calquera dúbida ou consulta acerca desta política de cookies non dubide en comunicarse connosco a través da sección de contacto.

¿Que é una cookie?

Unha cookie é un ficheiro de texto inofensivo que é almacenado no seu navegador cando visita case calquera páxina web. A utilidade da cookie é que a web sexa capaz de lembrar a súa visita cando volva a navegar por esta páxina. Ainda que moita xente non o sabe as cookies se levan utilizando dende fai 20 anos, cando apareceron os primeiros navegadores para a World Wide Web.

¿Que NON É una cookie?

Non é un virus, nin un troiano, nin un verme, nin spam, nin spyware, nin abre ventás pop-up.

¿Que información almacena unha cookie?

As cookies non adoitan almacenar información sensible sobre vostede, como tarxetas de crédito ou datos bancarios, fotografías, o seu DNI ou información persoal, etc. Os datos que gardan son de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contidos, etc.

O servidor web no o asocia a vostede como persoa senon ao seu navegador web. De feito, si vostede navega habitualmente con Internet Explorer e proba a navegar pola mesma web con  Firefox ou Chrome verá que a web non se da conta de que vostede é a mesma persoa porque en realidade está asociando o navegador, non á persoa.

¿Que tipo de cookies existen?

 • Cookies técnicas: Son as máis elementais e permiten, entre outras cousas, saber cando está navegando un humano ou unha aplicación automatizada, cando navega un usuario anónimo ou un rexistrado, tarefas básicas para o funcionamento de calquera web dinámica.
 • Cookies de análisis: Recollen información sobre o tipo de navegación que está realizando, as seccións que mais utiliza, productos consultados, franxa horaria de uso, idioma, etc.
 • Cookies publicitarias: Mostran publicidade en función da sua navegación, o seu país de procedencia, idioma, etc.

¿Que son as cookies propias e as de terceiros?

As cookies propias son as xeradas pola páxina web que está visitando e as de terceiros son as xeradas polos servizos ou proveedores externos como Facebook, Twitter, Google, etc.

¿Que pasa si desactivo as cookies?

Para que se comprenda o alcance que pode ter desactivar as cookies mostrámoslle uns exemplos:

 • Non poderá compartir contidos de esa web en Facebook, Twitter ou calquera outra rede social.
 • O sitio web non poderá adaptar os contidos ás súas preferencias persoais, como adoita pasar nas tendas online.
 • Non poderá acceder a área persoal desa web, como por exemplo A Miña Conta, ou O Meu Perfil ou Os meus pedidos.
 • Tendas online: Será imposible realizar compras online, terán que ser telefónicas ou visitando a tenda física si é que dipón dela.
 • Non será posible personalizar as súas preferencias xeográficas como a franxa horaria, divisa ou idioma.
 • O sitio web non poderá obter analíticas web sobre visitantes e tráfico na web, o que dificultará que a web sexa competitiva.
 • Non poderá escribir no Blog, non poderá subir fotos, publicar comentarios, valorar ou puntuar contidos. A web tampouco poderá saber si vostede é un humano ou unha aplicación automatizada que publica spam.
 • Non se poderá mostrar publicidade sectorizada, o que reducirá os ingresos publicitarios da web.
 • Todas as redes sociais utilizan cookies, si as desactiva non poderá utilizar ningunha rede social.

¿Pódense eliminar as cookies?

Sí. Non só eliminar, tamén bloquear, de forma xeral ou particular para calquera dominio específico.

Para eliminar as cookies dun sitio web debe ir á configuración do seu navegador e alí poderá buscar as asociadas ao dominio en cuestión e proceder á súa eliminación.

De seguido indicámoslle cómo acceder a unha cookie determinada do navegador Chrome. Nota: estos pasos poden variar en función da versión do navegador:

 1. Vaia a Configuración ou Preferencias mediante o menú Arquivo ou ben premendo na icona de personalización que aparece arriba á dereita.
 2. Verá diferentes seccións, prema na opción Mostrar opcións avanzadas.
 3. Vaia a Privacidade, Configuración de contido.
 4. Seleccione Todas as cookies e os datos de sitios.
 5. Aparecerá un listado con todas as cookies ordeadas por dominio. Para que lle sexa máis doado encontrar as cookies dun determinado dominio introduza parcial ou totalmente a dirección no campo Buscar cookies.
 6. Tras realizar este filtro aparecerán en pantalla unha ou varias líneas coas cookies da web solicitada. Agora só ten que seleccionala e premer a X para proceder á súa eliminación.

Para acceder á configuración de cookies do navegador Internet Explorer siga estos pasos (poden variar en función da versión do navegador):

 1. Vaia a Ferramentas, Opcións de Internet
 2. Faga click en Privacidade.
 3. Mova o deslizador ata axustar o nivel de privacidade que desexe.

Para acceder á configuración de cookies do navegador Firefox siga estos pasos (poden variar en función da versión do navegador):

 1. Vaia a Opcións ou Preferencias segundo o seu sistema operativo.
 2. Faga click en Privacidade.
 3. En Historial elixa Usar unha configuración personalizada para o historial.
 4. Agora verá a opción Aceptar cookies, pode activala ou desactivala segundo as súas preferencias.puede activarla o desactivarla segundo sus preferencias.

Para acceder á configuración de cookies do navegador Safari para OSX siga estos pasos (poden variar en función da versión do navegador):

 1. Vaia a Preferencias, despois Privacidade.
 2. Nese lugar verá a opción Bloquear cookies para que axuste o tipo de bloqueo que desexe realizar.

Para acceder á configuración de cookies do navegador Safari para iOS siga estos pasos (poden variar en función da versión do navegador):

 1. Vaia a Axustes, despois Safari.
 2. Vaia a Privacidade e Seguridade, verá a opción Bloquear cookies para que se axuste ao tipo de bloqueo que desexe realizar.

Para acceder á configuración de cookies do navegador para dispositivos Android siga estos pasos (poden variar en función da versión do navegador):

 1. Lance o navegador e pulse a tecla Menú, despois Axustes.
 2. Vaia a Seguridade e Privacidade, verá a opción Aceptar cookies para que active ou desactive a casilla.

Para acceder á configuración de cookies do navegador para dispositivos Windows Phone siga estos pasos (poden variar en función da versión do navegador):

 1. Lance Internet Explorer, despois Máis, despois Configuración
 2. Agora pode activar ou desactivar a casilla Permitir cookies.