Como chegar

Dende Santiago: 65 km. AP9, saída Caldas de Reis, N-640 dirección Cuntis durante 1 km e PO-221, dirección Moraña ata Campo Lameiro. Duración aproximada: 1 hora. VER INDICACIÓNS >>

Dende Vigo: 52 km. AP9 ata Pontevedra e N-541 ata San Xurxo de Sacos, xira á esquerda pola PO 231, 8 km ata o Parque. Tempo aproximado: 50 min. VER INDICACIONES >>

Dende Pontevedra: 16 km. por EP-8301 ata o Parque. Tempo aproximado: 25 minutos. VER INDICACIONES >>

Desde Ourense: 81 km. N-541, ata o kilómetro 66, xirar por la PO-230 ata o Parque. Tempo aproximado: 1 hora e 20 minutos. VER INDICACIONES >>

Dende Vilagarcía de Arousa: 28 km. Por PO-305 ata pasar Caldas de Reis, despois comarcal PO-221, dirección Moraña e Campo Lameiro. Tempo aproximado: 40 minutos. VER INDICACIONES >>